Spar pengebeløp med serielån

Å forstå forskjellen på serielån og annuitetslån kan spare deg for store pengesummer. Spesielt om du skal låne til bolig. Spørsmålet er imidlertid om du har råd til høyere avdrag i begynnelsen av lånetiden. Her er regnestykket du må kjenne til.

Annuitetslån eller serielån

Kort fortalt er forskjellene på et serielån og annuitetslån disse:

 • Serielånet har like avdrag (nedbetaling av selve gjelden) i alle terminer.
 • Serielånet får dermed lavere renteandel etterhvert som du betaler tilbake lånet, og dermed også lavere terminbeløp.
 • Annuitetslånet har like store terminbeløp (renter + avdrag) hver eneste måned, helt til lånet er fullt tilbakebetalt.
 • Annuitetslånet har derfor lavere avdrag i begynnelsen, og avdragene blir større ettersom renteandelen reduseres.

Forskjellene er merkbare når vi ser på hva tallene blir.

Kostnader når du finansierer boligen din

I vårt eksempel på boliglån som annuitetslån eller serielån, bruker vi den samme lånesummen, de samme rentene og den samme nedbetalingstiden. Tallene er noe rundet av for at det skal bli oversiktlig.

La oss liste opp tallene først, og deretter peke ut det som er viktig å legge merke til.

 • Lånebeløp – 3 millioner
 • Nedbetalingstid – 20 år
 • Effektive renter – 3%
 • Månedlig avdrag – 12 500 kroner
 • Første terminbeløp (renter + avdrag) – 20 000 kroner
 • Avdrag tilbakebetalt første år – 150 000 kroner
 • Sum kostnader – 904 000 kroner

Annuitet som et eksempel

 • Lånebeløp – 3 millioner
 • Nedbetalingstid – 20 år
 • Effektive renter – 3%
 • Månedlig terminbeløp – 16 600 kroner
 • Avdrag tilbakebetalt første år – 111 000 kroner
 • Sum kostnader – 993 000 kroner

Boligkjøpet blir merkbart dyrere hvis du velger feil

Det første vi kan legge merke til når vi har tallene foran oss, er at serielånet blir omtrent 90 000 kroner billigere enn annuitetslånet. Du får en god indikasjon på dette når du ser på forskjellen i hvor mye du reduserte lånet med de første 12 månedene. På det tidspunktet er du skyldig banken nesten 40 000 kroner mindre enn om du tok et annuitetslån. Den rentebærende gjelden reduseres med andre ord mye raskere.

Det tar riktignok 20 år å spare pengene, men 90 000 er likevel ikke til å kimse av. De pengene ville du også kunne investert i noe som gir sikker avkastning. Eller, du kunne redusert lånekostnadene ytterligere ved å bruke det innsparte beløpet til å sanere enda mer gjeld. I begge tilfeller ville fortjenesten da økt.

Terminbeløpene er forskjellige

Sammenligner vi terminbeløpene, ser vi at på serielånet må du ut med 20 000 kroner den første måneden. Deretter reduseres terminbeløpet hver eneste måned i de 20 årene. Den siste måneden, i år 20, er terminbeløpet omtrent det samme som avdraget. Det vil si 12 500 kroner.

Terminbeløpet på annuitetslånet er det samme hele veien, i samtlige av de til sammen 240 månedene, og på 16 600 kroner.

De fleste velger annuitetsnedbetaling

Selv om altså serielånet er betydelig billigere enn annuitetslånet, velger de aller fleste annuitet. Vi investerer gjerne i bolig på samme tid som vi stifter familie, og er kanskje nylig ferdig med utdannelsen. Vi kjøper bil samtidig, og det kommer barn til. Alt dette koster. Derfor vil mange ha lavest mulig månedlige terminbeløp, til tross for at de på sikt taper penger.

Bytt underveis om du får råd

Mange familier vil nyte godt økonomisk av å være mer observante når det kommer til kostnaden for å låne penger. Et av grepene er å stadig se etter billigere renter på boliglån, og refinansiere hver gang det lønner seg.

I tillegg burde flere se om de etter hvert får råd til å skifte fra annuitetslån til serielån på boligen. Den dagen du klarer litt økte terminkostnader, er det bare å starte prosessen. Du sparer ikke like mye som om du hadde hatt serielån fra begynnelsen av, men, jo tidligere du klarer å konvertere, desto mer sparer du.

Ikke alle banker lar deg velge typen lån

Så vidt vi er kjent med finnes det ingen forbrukslån som er serielån. Samtlige er annuitet, og ellers gjenstand for mulige renteendringer. Det er også mindre vanlig at for eksempel lån til kjøretøy er serielån.

Når det gjelder et forbrukslån kan du forsere dette ved å selv betale høyere avdrag enn opprinnelig avtalt. Bankene har nemlig plikt til å la deg gjøre dette, uten at det tilkommer ekstra kostnader.

BACK TO TOP