Ha dette klart når du søker om lån på dagen

Om det går raskt å få et forbrukslån er opp til både deg og banken du søker hos. Prosessen er meget enkel, men det lønner seg å ha klart dokumentasjon som banken kommer til å be deg sende inn.

Søknaden er enklest

Søknadsskjemaet til de fleste bankene er svært enkelt. Det du oppgir er kun det banken trenger for å finne offentlig tilgjengelig informasjon, og det de trenger for å kontakte deg.

  • Fødselsnummeret ditt
  • Mobilnummer
  • E-postadresse

Som regel sender banken lånetilbudet til den epostadressen du oppgir i søknadsskjemaet. Mobilnummeret du oppgir er det de ringer til dersom de vil gi beskjeder. Se igjennom at du oppga riktig informasjon før du sender inn.

Med linken nedenfor vil du få et innsyn i hvordan bankene klassifiserer og vurderer din personlige informasjon. Det inkluderer både søknader om lån og andre former for finansiering.

Regjeringen.no – Høringsnotat for forsvarlig utlånspraksis.

Dokumentasjon på inntekt

Selv om banken innhenter offentlig tilgjengelig informasjon om inntekten din (foregående års ligninger fra Skatteetaten), må du dokumentere inntekt. Dette fordi du kan ha mistet inntekt siden siste skatteår. Mange banker har utviklet egne datasystemer for å hente inn tall, men flere av de henger fortsatt etter.

Vanligvis spørres det etter kopi av siste måneds lønnsslipp. I noen tilfeller ber banken om kopi av de siste tre måneders lønnsslipp, og eventuelt siste skattemelding. Dette bør du ha klart dersom du vil ha en rask saksgang.

Annen dokumentasjon

Inntekten og betalingsevnen din er viktig i to henseender. For det første er de med på å avgjøre om lånet innvilges. For det andre vil god betalingsevne påvirke rentetilbudet ditt. Jo bedre betalingsevne og kredittscore du har, desto bedre blir rentene.

Har du inntekter som ikke fremgår av lønnsslippen, bør du absolutt opplyse om dette. I så tilfelle vil du måtte dokumentere inntektene. De vanligste eksemplene er inntekter fra andre arbeidsgivere, inntekter fra utleie, inntekter fra hobbyvirksomhet og barnebidrag.

Skann inn på datamaskinen din

All dokumentasjon bør skannes inn på datamaskinen din. I normalvarianten skal du signere lånepapirene elektronisk med BankID. Link til nettsiden dette skjer på sendes av banken på epost. På samme siden er det vanligvis en funksjon for innsendelse av dokumentasjon. Har du skannet dette, kan du laste det opp umiddelbart.

Alternativet er å sende alt per vanlig postgang. Det vil i så fall forsinke godkjennelse og utbetaling av lånet.

Når alt går på skinner

Vanligvis tar det mellom 1 og 3 dager fra du søker, til lånet utbetales. Det avhenger litt av hvilken bank det er snakk om, og hvor mye tid du selv bruker. Går alt som det skal, er det faktisk mulig å få lån på dagen.

BACK TO TOP