Spar pengebeløp med serielån

Å forstå forskjellen på serielån og annuitetslån kan spare deg for store pengesummer. Spesielt om du skal låne til bolig. Spørsmålet er imidlertid om du har råd til høyere avdrag i begynnelsen av lånetiden. Her er regnestykket du må kjenne til.

Annuitetslån eller serielån

Kort fortalt er forskjellene på et serielån og annuitetslån disse:
 • Serielånet har like avdrag (nedbetaling av selve gjelden) i alle terminer.
 • Serielånet får dermed lavere renteandel etterhvert som du betaler tilbake lånet, og dermed også lavere terminbeløp.
 • Annuitetslånet har like store terminbeløp (renter + avdrag) hver eneste måned, helt til lånet er fullt tilbakebetalt.
 • Annuitetslånet har derfor lavere avdrag i begynnelsen, og avdragene blir større ettersom renteandelen reduseres.
Forskjellene er merkbare når vi ser på hva tallene blir.

Kostnader når du finansierer boligen din

I vårt eksempel på boliglån som annuitetslån eller serielån, bruker vi den samme lånesummen, de samme rentene og den samme nedbetalingstiden. Tallene er noe rundet av for at det skal bli oversiktlig. La oss liste opp tallene først, og deretter peke ut det som er viktig å legge merke til.
 • Lånebeløp – 3 millioner
 • Nedbetalingstid – 20 år
 • Effektive renter – 3%
 • Månedlig avdrag – 12 500 kroner
 • Første terminbeløp (renter + avdrag) – 20 000 kroner
 • Avdrag tilbakebetalt første år – 150 000 kroner
 • Sum kostnader – 904 000 kroner

Annuitet som et eksempel

 • Lånebeløp – 3 millioner
 • Nedbetalingstid – 20 år
 • Effektive renter – 3%
 • Månedlig terminbeløp – 16 600 kroner
 • Avdrag tilbakebetalt første år – 111 000 kroner
 • Sum kostnader – 993 000 kroner

Boligkjøpet blir merkbart dyrere hvis du velger feil

Det første vi kan legge merke til når vi har tallene foran oss, er at serielånet blir omtrent 90 000 kroner billigere enn annuitetslånet. Du får en god indikasjon på dette når du ser på forskjellen i hvor mye du reduserte lånet med de første 12 månedene. På det tidspunktet er du skyldig banken nesten 40 000 kroner mindre enn om du tok et annuitetslån. Den rentebærende gjelden reduseres med andre ord mye raskere. Det tar riktignok 20 år å spare pengene, men 90 000 er likevel ikke til å kimse av. De pengene ville du også kunne investert i noe som gir sikker avkastning. Eller, du kunne redusert lånekostnadene ytterligere ved å bruke det innsparte beløpet til å sanere enda mer gjeld. I begge tilfeller ville fortjenesten da økt.

Terminbeløpene er forskjellige

Sammenligner vi terminbeløpene, ser vi at på serielånet må du ut med 20 000 kroner den første måneden. Deretter reduseres terminbeløpet hver eneste måned i de 20 årene. Den siste måneden, i år 20, er terminbeløpet omtrent det samme som avdraget. Det vil si 12 500 kroner. Terminbeløpet på annuitetslånet er det samme hele veien, i samtlige av de til sammen 240 månedene, og på 16 600 kroner.

De fleste velger annuitetsnedbetaling

Selv om altså serielånet er betydelig billigere enn annuitetslånet, velger de aller fleste annuitet. Vi investerer gjerne i bolig på samme tid som vi stifter familie, og er kanskje nylig ferdig med utdannelsen. Vi kjøper bil samtidig, og det kommer barn til. Alt dette koster. Derfor vil mange ha lavest mulig månedlige terminbeløp, til tross for at de på sikt taper penger.

Bytt underveis om du får råd

Mange familier vil nyte godt økonomisk av å være mer observante når det kommer til kostnaden for å låne penger. Et av grepene er å stadig se etter billigere renter på boliglån, og refinansiere hver gang det lønner seg. I tillegg burde flere se om de etter hvert får råd til å skifte fra annuitetslån til serielån på boligen. Den dagen du klarer litt økte terminkostnader, er det bare å starte prosessen. Du sparer ikke like mye som om du hadde hatt serielån fra begynnelsen av, men, jo tidligere du klarer å konvertere, desto mer sparer du.

Ikke alle banker lar deg velge typen lån

Så vidt vi er kjent med finnes det ingen forbrukslån som er serielån. Samtlige er annuitet, og ellers gjenstand for mulige renteendringer. Det er også mindre vanlig at for eksempel lån til kjøretøy er serielån. Når det gjelder et forbrukslån kan du forsere dette ved å selv betale høyere avdrag enn opprinnelig avtalt. Bankene har nemlig plikt til å la deg gjøre dette, uten at det tilkommer ekstra kostnader.

Ha dette klart når du søker om lån på dagen

Om det går raskt å få et forbrukslån er opp til både deg og banken du søker hos. Prosessen er meget enkel, men det lønner seg å ha klart dokumentasjon som banken kommer til å be deg sende inn.

Søknaden er enklest

Søknadsskjemaet til de fleste bankene er svært enkelt. Det du oppgir er kun det banken trenger for å finne offentlig tilgjengelig informasjon, og det de trenger for å kontakte deg.
 • Fødselsnummeret ditt
 • Mobilnummer
 • E-postadresse
Som regel sender banken lånetilbudet til den epostadressen du oppgir i søknadsskjemaet. Mobilnummeret du oppgir er det de ringer til dersom de vil gi beskjeder. Se igjennom at du oppga riktig informasjon før du sender inn. Med linken nedenfor vil du få et innsyn i hvordan bankene klassifiserer og vurderer din personlige informasjon. Det inkluderer både søknader om lån og andre former for finansiering. Regjeringen.no - Høringsnotat for forsvarlig utlånspraksis.

Dokumentasjon på inntekt

Selv om banken innhenter offentlig tilgjengelig informasjon om inntekten din (foregående års ligninger fra Skatteetaten), må du dokumentere inntekt. Dette fordi du kan ha mistet inntekt siden siste skatteår. Mange banker har utviklet egne datasystemer for å hente inn tall, men flere av de henger fortsatt etter. Vanligvis spørres det etter kopi av siste måneds lønnsslipp. I noen tilfeller ber banken om kopi av de siste tre måneders lønnsslipp, og eventuelt siste skattemelding. Dette bør du ha klart dersom du vil ha en rask saksgang.

Annen dokumentasjon

Inntekten og betalingsevnen din er viktig i to henseender. For det første er de med på å avgjøre om lånet innvilges. For det andre vil god betalingsevne påvirke rentetilbudet ditt. Jo bedre betalingsevne og kredittscore du har, desto bedre blir rentene. Har du inntekter som ikke fremgår av lønnsslippen, bør du absolutt opplyse om dette. I så tilfelle vil du måtte dokumentere inntektene. De vanligste eksemplene er inntekter fra andre arbeidsgivere, inntekter fra utleie, inntekter fra hobbyvirksomhet og barnebidrag.

Skann inn på datamaskinen din

All dokumentasjon bør skannes inn på datamaskinen din. I normalvarianten skal du signere lånepapirene elektronisk med BankID. Link til nettsiden dette skjer på sendes av banken på epost. På samme siden er det vanligvis en funksjon for innsendelse av dokumentasjon. Har du skannet dette, kan du laste det opp umiddelbart. Alternativet er å sende alt per vanlig postgang. Det vil i så fall forsinke godkjennelse og utbetaling av lånet.

Når alt går på skinner

Vanligvis tar det mellom 1 og 3 dager fra du søker, til lånet utbetales. Det avhenger litt av hvilken bank det er snakk om, og hvor mye tid du selv bruker. Går alt som det skal, er det faktisk mulig å få lån på dagen.

Låne penger med fleksibelt forbrukslån eller nedbetalingsplan

Det finnes to hovedtyper forbrukslån, nemlig fleksible lån og nedbetalingslån. Her får du en gjennomgang av fordelene og ulempene ved begge. Det gjør det enklere å velge den lånetypen som passer ditt behov. Vi ser også raskt på sms lån, mikrokreditter og hvordan de ulike lånene bør klassifiseres.

To forskjellige typer lån

De vanligste forbrukslånene er såkalte nedbetalingslån. Det vil si du får utbetalt hele lånesummen på én gang. Deretter betaler du tilbake de lånte pengene i avdrag, i tillegg til påløpte renter. Før du velger et forbrukslån kan det være lurt å ta en rask gjennomgang av Forbrukerrådets sjekkliste. Fleksible lån er også forbrukslån, men her får du tildelt en låneramme (eller kredittramme) som du selv disponerer. Likhetene ligger i det at du står fritt til å bruke pengene til hva som helst (forbruk). Typene lån er også helt like i forhold til slike ting som hvordan bankene fastsetter rentetilbudet, at de ikke krever sikkerhet, og at Finanstilsynets retningslinjer gjelder på samme vis. De viktigste forskjellene er renteberegningen og nedbetalingen. Det er også en vanlig misforståelse at det er forskjellige regler for undergrupper av forbrukslån. Det inkluderer slike ting som sms-lån, mikrolån og refinansieringslån. Et lån som tas opp via sms har for eksempel akkurat de samme reglene for innfrielse som et ordinært forbrukslån [kilde - www.forbrukslån.no/sms-lån/]. Slike lån må betales tilbake i henhold til en fastsatt plan, og kan derfor klassifiseres som et ordinært nedbetalingslån.

Hovedforskjellen

Hovedforskjellen ligger i hvordan rentene beregnes. På et nedbetalingslån betaler du renter for den til enhver tid gjenstående gjelden. Låner du 100 000, beregnes det renter av hele summen. Betaler du 10 000 tilbake i avdrag, bergenes renter av resterende 90 000, frem til neste avdrag.

Slik kalkuleres renteomkostninger

Rentene på et fleksibelt lån beregnes kun på den summen du faktisk disponerer. Er kredittrammen 100 000, bergenes det ingen renter før du overfører hele, eller deler av rammen. Overfører du 10 000 til din egen konto, betaler du renter kun for denne summen. I det du betaler tilbake all kreditt, beregnes ingen renter. Hos Resurs Bank kan du lese mer om temaet og hvilken rente det er som legges til. De har også en kalkulator som gjør det mulig å anslå de månedlige kostnadene.

Månedlige avdrag

Tar du opp et vanlig forbrukslån, avtaler du en bestemt nedbetalingsplan med banken. Denne kan maksimalt være 5 år i henhold til relativt nye retningslinjer fra Finanstilsynet. Du betaler så månedlige avdrag pluss påløpte renter, i henhold til avtalen. Når lånet er innfridd, opphører låneforholdet du har til banken. Du kan få inntil 15 år på deg, men da må lånet brukes til å refinansiere gjeld som er dyrere. Lånetiden er også begrenset til lengste gjenstående lånetid på den gjelden som innfris.

Du velger størrelsen

Du velger selv størrelsen på avdragene på et fleksibelt lån, men begrenset nedad til et minimumsavdrag. Et tips er å gå til finansportalen forbrukslån.no for å lese mer om reglene som gjelder for forbrukslån og nedbetaling. Det minste du kan betale inn månedlig er den summen som tilsvarer normale avdrag dersom det du skylder skulle vært oppgjort innen fem år. Har du brukt lite av kredittrammen, vil minsteavdraget dermed bli svært lavt. Dersom saldoen står i null, det vil si du har betalt tilbake all benyttet kreditt, vil du naturligvis ikke få regning på verken renter eller avdrag. Slik sett er et fleksibelt lån ganske likt kreditten du har i et kredittkort. Merk deg at dersom du bruker opp hele kredittrammen, vil kreditten kunne bli omgjort til et vanlig nedbetalingslån. Nedbetalingstiden vil da ikke kunne overstige fem år.

Fordeler & ulemper med kredittlån

Det kanskje mest vanlige bruksområdet for fleksible lån er når du ikke kjenner det eksakte lånebehovet. For eksempel om du skal kjøpe en rimelig bruktbil, eller pusse opp hjemme. Ulempene dreier seg i hovedsak om farene med kreditter når det gjelder uvettig bruk. Et fleksibelt lån bør brukes på samme vis som et kredittkort. Det er om å gjøre å ikke få unødvendige renteutgifter. Fordeler
 • Du betaler ikke renter av ”lån” som du ikke bruker.
 • Du har rask tilgang til penger dersom du for uforutsette utgifter.
 • Kreditten opphører ikke, med mindre kreditten står ubrukt i lang tid.
Ulemper
 • Det kan bli fristende å bruke kreditten uvettig, slik kredittkort dessverre ofte brukes.
 • Det kan bli fristende å ikke betale store nok avdrag, og dermed få unødvendige rentekostnader.

Vit dette om et nedbetalingsløsningen

Et forbrukslån som utbetales i sin helhet er kanskje å foretrekke når du kjenner det eksakte lånebehovet. Du blir ikke fristet til å betale små avdrag, men må i stedet betjene lånet med disiplin. Dermed unngår du å fristes til å utsette avdragene til senere, noe som alltid blir dyrt. Fordeler
 • Du unngår å fristes av lave avdrag, og dermed også økte kostnader.
 • Du unngår å fristes av å låne mange ganger, i situasjoner der du heller kunne spart pengene (så fremt du ikke tar opp enda flere lån).
Ulemper
 • Nedbetalingslån er åpenbart mindre fleksible.
 • Du må betale renter av hele summen du lånte, selv om det kanskje viste seg at du ikke trengte alle pengene.
Dette siste punktet er egentlig ikke et spesielt stort problem, så lenge du er disiplinert. Du kan nemlig betale tilbake mer enn de avtalte avdragene, uten at det tilkommer ekstra kostnader.

Ikke mange som tilbyr forbrukslån som rammelån

Inntil nylig var det bare Komplett Bank som hadde fleksible lån, av de bankene som spesialiserer seg på forbrukerfinansiering. Rammelånene som noen av sparebankene tilbyr er også fleksible lån, men de krever sikkerhet i form av pant i bolig. For et par år siden kom Instabank på markedet, og de tilbyr både fleksible lån og nedbetalingslån. I tillegg kan et nedbetalingslån omgjøres til fleksibelt lån hos noen få banker, for eksempel Bank Norwegian. Vanlige forbrukslån (nedbetalingslån) finner du derimot hos omtrent 30 spesialbanker, i tillegg til hos de fleste sparebanker.
BACK TO TOP